Հայաստանցիների 75 տոկոսն ընչազուրկ է՝ ըստ Եվրոստատի

Եվրոստատի երեք տարրերից բաղկացած նյութական զրկվածության շեմը ցույց է տալիս, որ հայաստանցիների 75 տոկոսը, համաձայն Եվրոստատի սահմանման, նյութապես զրկված է: Հաշվի առնելով 9 զրկանքներից առնվազն չորսից բաղկացած շեմը՝ նյութական ծայրահեղ զրկվածության աստիճանը կազմել է 56%: