Երեխաների կարծիքով….

Հայաստանում երեխաները կարծում են, որ ավելի շատ քայլեր է պետք ձեռնարկել հաշմանդամություն ունեցող երեխաների՝ բոլոր ոլորտներում մասնակցությունն ապահովելու համար, խոցելի խմբերի երեխաների համար մյուս երեխաների հետ հավասար հանրավորություններ ապահովելու համար, մանկական աղքատության պայմաններում ապրող երեխաներին օգնելու համար: