Straight to Urtsadzor | Թիմը գնում է Ուրցաձոր

The Foundation for the Preservation of Wildlife and Cultural Assets (FPWC) rescued four bears that were kept in captivity in restaurants, cafes, petrol station. In Armenia, around 80 bears are living in cages. The goal of the organization is to free all of them. Tim Straight rides to Urtsadzor, at the Caucasus Wildlife Refuge, where the rescued bears are now.

Վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամը (FPWC) փրկել է չորս արջերի, որոնք անազատության մեջ էին պահվում ռեստորաններում, սրճարաններում, բենզալցակայաններում: Հայաստանում շուրջ 80 արջ ապրում է նման վանդակներում: Կազմակերպության նպատակն է ազատել բոլորին։ Այսօր Թիմը գնում է Ուրցաձոր՝ Կովկասյան կենսաբազմազանության ապաստարան, որտեղ այժմ գտնվում են փրկված արջերը։