Կանայք և նրանց չիրացված ներուժը

Հայաստանում զբաղվածություն ունի կանանց 44%-ը, 45%-ը տնտեսապես ոչ ակտիվ է, 11%-ը՝ գործազուրկ։