Կանայք հայկական քաղաքականությունում

Կանայք Հայաստանի քաղաքական-հասարական կյանքում քիչ տեղ ունեն։ Թվերը ցույց են տալիս, որ բոլոր ոլորտներում նրանց ներգրավվածությունը ցածր է։