Հայրենասիրութեան մասին փաստաթուղթ պէտք չէ

Սիվիլնեթը զրուցեց կրթութեան փորձագէտ Սերոբ Խաչատրյանի հետ «Սովորողներու Ռազմահայրենասիրական Դաստիարակութեան» մասին։ Այն նշեց, որ հայրենասիրութեան պակաս կայ եւ միշտ պէտք է ձգտիլ աւելի հայրենասէր ըլլալուն, բայց լուծումը փաստաթուղթ գրելը չէ, ռազմահայրենասիրութեան մասին փաստաթուղթ ունենալը առաւել եւս պէտք չէ։