Հայաստանում ապրող յուրաքանչյուր 2-րդը զրկված է արժանապատիվ կյանքից

Հայաստանում բնակիչների միայն 2 տոկոսն է ապրում առանց զրկանքների: Համաշխարհային բանկը ներկայացրել է նոր զեկույց, որտեղ չափվում է Հայաստանում բազմաչափ աղքատության մակարդակը: Հայաստանում բնակչության ամենամեծ զրկանքն աշխատանքն է: