Ինչը կարող է կանգնեցնել արտագաղթը

Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության կողմից կազմակերպված այս հետազոտությունը փորձել է պատասխանել կարևոր հարցի՝ ինչը կարող է կանգնեցնել արտագաղթը: Պարզվել է, որ որոշակի մասնագիտական վերապատրաստում անցած մարդիկ ավելի քիչ են հակված արտագաղթելուն: Գյուղատնտեսական սուբսիդիաներ ստացած մարդիկ ավելի քիչ են արտագաղթում կամ պլանավորում արտագաղթել: Իսկ արդյունավետ կրթական սքոլարշիփային համակարգը կարող է մեծ ազդեցություն ունենալ արտագաղթը կանգնեցնելու վրա: