«ՆՈՐՈԳԻ» Երկրորդ Կեանք Տունին Համար

«Նորոգի Ռեսուրսային կեդրոնը» ստեղծուած է, որպէս «Հայաստանում կենսապայմանների բարելավում» ծրագրի մէկ մասը, իրականացնողը «Հաբիթաթ ֆոր Հյումենիթի Արմենիա» (Habitat for Humanity Armenia) Հիմնադրամն է: «Նորոգի»-ն հնարաւորութիւն կուտայ ցած և միջին եկամուտ ունեցող ընտանիքներու բնակարանային պայմանները բարելաւել և ձեռք բերել նոր, օգտագործուած, ձևափոխուած և վերանորոգուած կահոյք, շինանիւթ և տունի կահաւորում: