Rerooted. Վաւերագրել Սուրիահայերու Պատմութիւնները

Rerooted նախագիծը Սուրիական պատերազմէն վկայութիւններ հաւաքագրող ծրագիր է։ Անոր ղեկավարները եւ հեղինակներն են՝ Անի Շուկն ու Անուշ Պաղտասարեանը։

Ներկայ պահին Rerooted ծրագիրով 80-է աւելի հարցազրոյցներ հաւաքուած են, հայաստանի մէջ հաստատուած Սուրիահայերէն։

Նախագիծի կայքէջը՝ http://www.rerooted.org/