EPIC EYE. Paji

Paji-ն երաժիշտ է Գերմանիայից։ Նա ջութակահար է և գործիքն օգտագործում է  էլեկտրոնային երաժշտություն ստեղծելիս։ Օգոստոսի 17-ին Ծաղկաձորում նա իր մեկժամյա սեթն է ներկայացրել  EPIC EYE փառատոնին։ ՍիվիլՆեթի հետ զրույցում Paji-ն պատմել է իր արմատների և դասական ու էլեկտրոնային երաժշտության նմանությունների մասին։

Paji is a musician from Germany. He has received a violin education and uses violin and electronic music in his works. On August 17, in Tsakhkadzor, at the EPIC EYE festival he presented his one-hour set . In an interview with CivilNet, Paji talked about his roots and the similarities between classical and electronic music.