Straight to Martuni: Tatul’s Fruit Tree Orchard | Թիմը գնում է Մարտունի․ Թաթուլի մրգատու այգին

In the village of Martuni, Tatul started an ambitious project. He planted apple, pear and cherry trees at 1700 metres above the sea level. Nobody has ever done that before in Armenia because producing at this altitude seems risky. He also uses European technologies to grow his fruits. His goal is to produce 20 to 25 tons of fruits every year. Tim Straight met him on a rainy day.  

Մարտունի գյուղի բնակիչ Թաթուլը մի հավակնոտ ծրագիր է մեկնարկել: Ծովի մակարդակից 1700 մ բարձրության վրա նա տնկել է խնձորի, տանձի ծառեր և բալենիներ: Հայաստանում նման բան ոչ ոք չի արել, քանի որ այդ բարձրության վրա արտադրելը կարծես ռիսկային է թվում: Թաթուլն իր մրգատու ծառերի համար  օգտագործում է եվրոպական տեխնոլոգիաներ։ Նրա նպատակն է ամեն տարի արտադրել 20-25 տոննա միրգ: Այս անգամ Թիմ Սթրեյթն ուղևորվում է Մարտունի։