Տասը թիվ Հայաստանում մանկական աղքատության վերաբերյալ

Հայաստանում այսօր  214,000 երեխա աղքատ է, որից 15,000 երեխա՝ ծայրահեղ աղքատ:

Մի շարք բացարձակ թվերով ներկայացնենք, թե ինչ է մանկական աղքատությունը ու քանի երեխայի վրա է դա տարածվում: