ՏՏ ոլորտի աճն ու խնդիրները՝ թվերով

Հայաստանում ծրագրավորման ոլորտի առաջին մասնավոր տեղական ձեռնարկությունը հիմնվել է 1987թ․:

2018թ․ Հայաստանում արդեն գործում է մոտ 800 ՏՀՏ ընկերություն։ Հարցված ընկերությունների 44%-ի պատասխանների համաձայն՝ ֆինանսական ռեսուրսների դժվար հասանելիությունը և պետական, հասարակական կազմակերպությունների կողմից աջակցության պակասը խոչընդոտում են այս ոլորտի աճին։ Հարցված ընկերությունների պատասխանների համաձայն՝ հարկային և մաքսային ընթացակարգերը 2018թ․- խոչընդոտել են ընկերությունների ⅓-ի զարգացմանը:

#թվերըխոսումեն

Մեկնաբանել