Քալելով Բացայայտել Երեւանը

Զբօսավար Տիգրան Ղազարյանը, տարբեր երկիրներ ճամբորդելէ եւ Հայաստան վերադառնալէ ետք, որոշեց քալելով անվճար զբօսաշրջիկութեան նախագիծ հիմնել Երեւանի մէջ։ Սիվիլնեթը խօսեցաւ անոր հետ իր կազմակերպած շրջայցներու մասին։

Մեկնաբանել