Straight to Vanadzor/ Orran Center | Թիմը գնում է Վանաձոր. Օրրան կենտրոն

In Vanadzor, Orran Center welcomes children from 6 to 18 with vulnerable background and provides them with various academic and artistic activities, from mathematics to ceramics and music lessons. Orran also takes care of elderly people who are neglected. Tim met with Hasmik Jinanyan, Chief Executive Coordinator at Orran Center to talk about the situation of vulnerable people in Vanadzor and the projects that the organization set up to help them․

Վանաձորում գտնվող «Օրրան» կենտրոնը իր դռներն է բացում 6 – 18 տարեկան անապահով ընտանիքների երեխաների առաջ և նրանց ապահովում տարբեր կրթական եւ գեղարվեստական դասընթացներով՝ մաթեմատիկա, կերամիկա եւ երաժշտություն: «Օրրանը» նաև հոգ է տանում այն տարեցների մասին, որոնք անտեսված են: Այս դրվագում Թիմը հանդիպում է «Օրրան» կենտրոնի գլխավոր համակարգող Հասմիկ Ջինանյանի հետ, զրուցում Վանաձորում խոցելի մարդկանց իրավիճակի եւ այն նախագծերի մասին, որոնք վերջիններիս աջակցության նպատակով իրականացնում է կազմակերպությունը։