Լվա՛ ատամներդ, խորհուրդ են տալիս թվերը

11-15 տարեկան հարցված դպրոցականների միայն 47%-ն է ատամները օրը մեկ անգամից ավելի մաքրում։ Տվյալները Դպրոցահասակ երեխաների առողջության վարքագիծ 2019-ի միջազգային հետազոտությունից են, որը կանոնավոր իրականացվում է աշխարհի 49 երկրներում։ Ըստ միջազգային համեմատության՝ դպրոցականների բերանի խոռոչի հիգիենայի մասով Հայաստանի ցուցանիշները զիջում են թե՛ 49 երկրների միջին (67%), թե՛ եվրոպական երկրների միջին ցուցանիշներին։ 

#ԹվերըԽոսումեն