Պարգեւ Թասլաքեան. «Երգչախմբային արուեստը հայերը զարգացուցին արաբական աշխարհին մէջ»

Լիբանանեան «Ֆայհա» երգչախումբի խմբավար Պարգեւ Թասլաքեանը «Զարկերակ»-ի հաղորդավար Արէն Քերթեշեանին հետ զրուցեց երաժշտութեան ոլորտին մէջ իր անցած ուղիին, ինչպէս նաեւ արաբական երգչախմբային արուեստին մէջ իր բերած կարեւոր ներդրումին մասին։

#Զարկերակ