14 նոյեմբեր, 2011 05:33

Կյանքը սահմանում. Բագարան