28 մայիս, 2012 13:58

Թիմը գնում է գյուղ, այսօր` Գառնի l Straight to the village. Today to Garni

Գառնիում Թիմը հայտնաբերեց մի շարք հետաքրքիր փաստեր տաճարի և այնտեղ գտնվող եկեղեցու ավերակների մասին: Գառնին արևի տաճար է, ոչ թե՝ կրակի, ինչպես շատերն են կարծում: Ըստ Թիմի՝ հռոմեական բաղնիքների վերանորոգումը չի համապատասխանում հուշարձանի պատմական ոգուն:

At Garni Tim found out new exciting facts about the temple and the ruins of a church next to it. Garni is a sun temple, not a fire temple as many people think. According to Tim the renovation of the Roman baths, which are near the temple wasn't done with respect to the historical sight.