30 մայիս, 2012 21:46

Հայաստանի Առաջին Հանրապետություն

1918թ. մայիսի 30-ին հրապարակվեց հռչակագիր. Ազգային խորհուրդը ժամանակավորապես ստանձնեց Հայաստանի Առաջին Հանրապետության կառավարման գործառույթները մինչև Ազգային կառավարության ձևավորումը: 1919 թվականի երկրորդ կեսին Հայաստանի Առաջին Հանրապետությունն արդեն ուներ որոշակի կառուցվածքային կայունություն: