11 հունիս, 2012 15:16

Թիմը գնում է գյուղ. ճանապարհային պատմություն l A Road story

Ողջաբերդ գյուղից դեպի Գողթ ճանապարհին մի խումբ կանայք վաճառում են տնային պայմաններում պատրաստված մուրաբաների, հյութերի, թթուների մեծ տեսականի: Դա նրանց եկամտի հիմնական աղբյուրն է:

On the road from Voghjaberd to Goght a group of women seel big variety of homemade jams, juices, pickles. That's the main source of their income. Tim stops on the road to have a conversation with these women.