15 հուլիս, 2012 15:38

Քո գրպանից` ճամփորդությանը

Ինչպես են ծախսվում քո վճարած հարկերը.
Ո՞ր պետական մարմինն է ամենաշատը նախընտրում ճամփորդել «բիզնես» կարգով և որքա՞ն է դա նստում քաղաքացիների վրա: