22 հոկտեմբեր, 2012 14:54

Թիմը գնում է գյուղ. այսօր՝ Վարագավան l Straight to Varagavan

Վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամը Տավուշի մարզի Վարագավան գյուղում հիմնել է «SOS մշակույթ» խմբակը, որն իրականացրել է տարածքի մաքրման աշխատանքներ: Ծրագրի համակարգողը կարծում է, որ գյուղը կարող է դառնալ զբոսաշրջության կենտրոն, եթե այնտեղ հյուրանոց կառուցվի: Պետք է լուծել նաև խմելու ջրի խնդիրը:

The “Foundation for the Preservation of Wildlife and Cultural Assets” (FPWC) has founded the “SOS Culture” club in the village of Varagavan. They have implemented a garbage collection project in the area. The local coordinator of the project thinks that the village can become a touristic center, if a hotel is built there.