29 հոկտեմբեր, 2012 14:16

Թիմը գնում է գյուղ. այսօր՝ Չինչին l Straight to Chinchin

Chinchin resident, Mariam Yesayan is creating a children's club, called "Give Me Your Hand. We Are All Volunteers". They are going to implement various cultural and ecological projects.

Չինչինի բնակիչ Մարիամ Եսայանը ստեղծել է երեխաների ակումբ, որի անունն է «Տուր ինձ քո ձեռքը: Մենք կամավոր ենք»: Նրանք իրականացնելու են մշակութային և բնապահպանական զանազան ծրագրեր: