4 նոյեմբեր, 2012 11:49

Քո գրպանից` մեքենաներին

Ի՞նչ նոր մեքենաներով են համալրվել պետական մարմինները վերջին մեկ տարվա ընթացքում: