16 նոյեմբեր, 2012 13:50

Իբր բարի ենք

Հայաստանի բնակչության 38%-ը չի ուզում  հաշմանդամ հարևան ունենալ: