19 նոյեմբեր, 2012 14:39

Թիմը գնում է գյուղ. այսօր՝ Ֆերիկ l Straight to Ferik

Արմավիրի մարզի Ֆերիկ գյուղում Թիմն այցելում է մի եզդի ընտանիքի և ծանոթանում եզդիների ավանդույթներին, կենսակերպին ու խնդիրներին:

In the village of Ferik in Armavir Tim visits a Yezidi family and gets familiar with their traditions, lifestyle and problems.