17 դեկտեմբեր, 2012 15:27

Թիմը գնում է Գյումրի, մաս 2 | Straight to Gyumri, part 2

Մեր ճանապարհորդությունը Գյումրի շարունակվում է: Հայկական Կարիտաս կենտրոնից ուղևորվեցինք «Արեգակ» կենտրոն: Կենտրոնում հանդիպեցինք հաշմանդամություն ունեցող երեխաների, ֆիզիոթերապևտների, ուսուցիչների և կամավորների հետ:

Our trip to Gyumri continues, heading towards Aregak center after our visit in Caritas Armenia. At the center we spoke with children with disabilities, physical therapists, teachers and volunteers.