19 ապրիլ, 2013 14:10

Բժիշկները

Հայաստանի բնակիչներն իրենց համար բժիշկ ընտրում են ամենաշատը խնամի-բարեկամ-ծանոթ տարբերակով՝ 33%, այնուհետև նայում են բուժհաստատության մոտիկությանը:Հարցվածների 18%-ն էլ դիմում է տարբեր բժիշկների և ընտրում դրանցից մեկին: