13 մայիս, 2013 15:55

Թիմը գնում է Ագարակ / Straight to Agarak

Թիմն ուղևորվում է Ագարակ, հանդիպում Թամարայի ու Վարդուհու հետ, որոնք ցանկանում են հիմնել «Կանանց աջակցման կենտրոն» և սկսել նախագիծ՝ «Հայրենիքի զարգացման նախաձեռնություն» հիմնադրամի աջակցությամբ:

In this week's episode, Tim travels to Agarak, where he meets Tamara and Varduhi who want to establish a Women's Resource Center and launch a handicrafts project in cooperation with the Homeland Development Initiative Foundation. .