22 մայիս, 2013 20:30

Ամուլսարի տարածքում գտնվել են վերացող կենդանատեսակներ

Զերմուկի մոտակայքում գտնվող ոսկու հանքավայրի հարևանությամբ հայտնաբերվել են վերացող կենդանատեսակներ: Ըստ ՀՀ ընդերքի մասին օրենքի, ընդերքի օգտագործումը արգելվում է, եթե հայցվող ընդերքի տեղամասի վրա գտնվող հողամասում կան ՀՀ կարմիր գրքում գրանցված բույսեր կամ կենդանիների բնակատեղիներ, ինչպես նաև եթե տվյալ տարածքով անցնում են կենդանիների միգրացիոն ուղիներ: