10 հունիս, 2013 14:42

Թիմը գնում է Ալվանք / Straight to Alvank

Թիմն այցելում է Ալվանք գյուղ, որը գտնվում է Իրանի և Հայաստանի սահմանին: Ալվանքում երկու եղբայրներ ձիթապտուղ են աճեցնում հայկական շուկայի համար, որը հազվադեպ պատահող գյուղմթերք է Հայաստանում:

In this week's episode, Tim visits the village of Alvank, right on the border of Iran and Armenia, as he has learnt that two brothers in that village own an olive grove where they grow olives using natural and organic methods.