17 հոկտեմբեր, 2013 19:10

Ավելի լավ սեռական դաստիարակություն

Հայաստանում դեռահասներն իրավունք ունեն ստանալ սեռական դաստիարակություն: Դպրոցում  սեռական դաստիարակությունը փոխարինվում է «Առողջ ապրելակերպ» առարկայով, որը  դասավանդել կարող է ցանկացած ուսուցիչ, որն անցել է համապատասխան վերապատրաստում: