4 նոյեմբեր, 2013 15:00

Թիմը գնում է գյուղ՝ ավտոն լվանալու | Straight to a Village Car Wash

Այս շաբաթ Թիմը մեկնում է Նոր Գեղի հասկանալու, թե գյուղի և քաղաքի ավտոլվացման կետերի միջև տարբերություն կա՞, թե՞ ոչ: Դիտենք ու մենք էլ կիմանանք:

Tim travels everywhere with his car and it gets really dirty on the road. Today he decides to have  the car cleaned in a village to find out if there are any differences between a car wash in a village and in Yerevan.