10 մարտ, 2014 17:55

Թիմը գնում է Արփենի | Straight to Arpeni

Այս շաբաթ Թիմն այցելում է Արփենի: 1988-ի երկրաշարժից տուժած գյուղն այսօր երկու մասի է բաժանված՝ նոր Արփենի և հին Արփենի: Իրենց գյուղի պատմությունը կենդանի պահելու նպատակով գյուղացիները կազմակերպում են փառատոն և ներկայացնում հին Արփենիի պատմական արժեքները: Շարունակելի...

For this week's "Straight to the Village", Tim travels to the village of Arpeni. A village that was destroyed by the 1988 earthquake. The village has two parts: new Arpeni and old Arpeni, which is the result of the earthquake. The villagers want to keep the values and the history of old Arpeni alive, which is why they are organizing a festival in "Old Arpeni". To be continued...