7 ապրիլ, 2014 14:00

Թիմի հետ` Աշնակից Երևան | Straight to Yerevan from Ashnak

Նախորդ շաբաթվա «Թիմը գնում է գյուղ» հաղորդումից հետո Աշնակի բնակիչներ Գարիկն ու Արմենը կարողացել են գնել իրենց անհրաժեշտ պարագաները ստեղծագործելու համար: Հունիսին անցկացվելիք տարազի փառատոնին կներկայացվեն նրանց աշխատանքները:

As a result of last week's episode "Straight to the Village," donations were made to Garik and Armen to purchase the necessary tools so that they may carry on making handmade wood products. Their work will be featured at the "Taraz Festival" coming up in June.