11 ապրիլ, 2014 18:32

Love is...

Սիրո զգացում ապրելու համար անհրաժեշտ է ուղեղի 12 տարբեր հատվածի ներգործությունը:

The emotion of love involves engaging twelve different parts of the brain.