13 մայիս, 2014 19:00

Թիմը գնում է Տաթև | Straight to Tatev

Թիմը գնում է Տաթև: Հալիձորում կայացավ Ոչխարախուզության փառատոնը: Թիմը կփորձի ներկայացնել փառատոնից մի փոքրիկ հատված, որտեղ ներկայացվել են ձեռքի աշխատանքները:

Tim visits Tatev where the Sheep Shearing Festival took place. In this week's episode Tim presented a taste of the festival, mainly the handicrafts tables.