30 մայիս, 2014 19:14

Նստելուց օգուտ չկա

Հայաստանի բնակչության կեսը ֆիզիկապես թերակտիվ է, այն դեպքում, երբ թերակտիվ է համարվում շաբաթական 30 րոպեից պակաս թեթև ֆիզիկական աշխատանք անող անձը: