16 սեպտեմբեր, 2014 22:00

The Risks of Irregular Migration | Անկանոն միգրացիայի հնարավոր վտանգները

What happens when you find yourself in Europe with no legal status? What kinds of risks will you be exposed to? Katy Verzelen, an Immigration Officer from the Belgium Immigration Office was in Armenia within the framework of a EU-funded initiative called Migration Compass (http://migrationcompass.am/) to raise public awareness about legal and irregular migration.

Ի՞նչ է պատահում, երբ հայտնվում եք Եվրոպայում` առանց օրինական կարգավիճակի: Ի՞նչ հնարավոր վտանգների առաջ կարող եք հայտնվել: Բելգիայի Թագավորության ներքին գործերի դաշնային պետական ծառայության ներգաղթի վարչության փորձագետ Քեթի Վերսելենը Հայաստանում էր ԵՄ կողմից ֆինանսավորվող «Միգրացիայի կողմնացույց» նախաձեռնության շրջանակներում՝ (http://migrationcompass.am/)  բարձրացնելու օրինական և անկանոն միգրացիայի մասին հանրային գիտակցությունը: