12 դեկտեմբեր, 2014 16:00

Աղքա՞տ ես, թե՞ աղքատ ես

Եթե աղքատությունը դիտարկենք 39 000 դրամի փոխարեն  62 000 դրամ, ապա, ըստ Համաշխարհային բանկի՝ Հայաստանում աղքատ կլինի բնակչության 82%-ը: