24 ապրիլ, 2015 20:57

1915-2015 | Ես պետք է ծնվեի այնտեղ | Should Have Been There

Ցեղասպանությունը վերապրածների սերունդներն այսօր բնակվում են աշխարհի տարբեր ծայրերում, տարիների ընթացքում նրանք գտել են նոր տուն և նոր հայրենիք: Սակայն նրանք բոլորը կրում են Արևմտյան Հայաստանում իրենց պապերի ծննդավայրի կարոտը:

The descendants of the survivors of the Armenian Genocide live in different parts of the world, where they have carved out new lives for themselves. However, they all yearn for Western Armenia, the land of their forefathers.