27 ապրիլ, 2015 14:00

Եղերերգության պատառիկներ

Գրականագետ Արքմենիկ Նիկողոսյանը խոսում է հայ գրականության վրա Ցեղասպանության ունեցած ազդեցության և գրականության գենետիկ հիշողության մասին։