2 նոյեմբեր, 2015 12:39

Ձեր սոցիալական դանդաղ առաջընթացը

«Սոցիալական առաջընթացի զեկույց 2015»-ում (Social Progress Index 2015) Հայաստանը սոցիալական առաջընթացի ցուցանիշով 133 երկրների շարքում 61-րդ տեղում է: Հայաստանում քաղաքացու սոցիալական առաջընթացին, ըստ զեկույցի, ամենաշատը «խանգարում է» անհատի համար հնարավորությունների բացակայությունը: Դիտարկված 12 խումբ ցուցանիշից Հայաստանում ամենացածրը գնահատվել է անհատի իրավունքների պահպանումը՝ 100-ից 40: