19 նոյեմբեր, 2015 11:58

Ձեր խնայողություններն ու պարտքերը

Հայաստանի 15+ տարեկանների մոտ կեսը (47 տոկոսը) 2014-ին պարտք է վերցրել 151117-financial-inclusion-graph3