21 դեկտեմբեր, 2015 12:09

Երեխաների աղքատությունը՝ թվերով

Հայաստանի բոլոր երեխաների 41%-ն ապրում է ընտանիքներում, որտեղ գլխավորը չի աշխատում: Այդ ընտանիքներում երեխաների 40%-ն աղքատ է: Նույնիսկ այն ընտանիքներում, որոնց գլխավորն աշխատում է, երեխաների աղքատությունը կազմում է 29%: