28 դեկտեմբեր, 2015 15:30

Մանկություն՝ առանց հեծանիվի ու գրքի

Ազգային վիճակագրական ծառայության «Աղքատության պատկերը Հայաստանում 2008-2014 թթ.» զեկույցի համաձայն՝ Հայաստանում երեխաների 73%-ը սպորտային ակումբ կամ խմբակ չի հաճախում: Երեխաների 65%-ի համար չի գնվում մանկական որևէ լրագիր, ամսագիր կամ պարբերական: