13 հունվար, 2016 16:06

Անվճար տաք ջրի կանաչ տեխնոլոգիան

Արևային էներգետիկայի մեծ ներուժ ունեցող Հայաստանում բնակլիմայական պայմանները, ներկրվող ավանդական էներգիայի աղբյուրներից կախվածությունը, հանածո էներգառեսուրսների բացակայությունն այսօր ավելի արդիական են դարձնում արևային ջրատաքացուցիչների  կիրառումը մեր երկրում: