22 մարտ, 2016 13:13

Աղքատները չգիտեն, որ աղքատ են

Ըստ հարցվածների՝ Հայաստանում  գոյատևելու համար մեկ մարդուն ամսական միջինը անհրաժեշտ է  85 000դր: Դեռ  2008թ-ին այդ գումարը մոտ կրկնակի պակաս էր: Իսկ լավ ապրելու համար անհրաժեշտ է 294 000  դր: Մինչդեռ շատ լավ ապրելու համար  մեկ մարդուն ամսական միջինը անհրաժեշտ   է 1 298 000  դրամ կամ 3 120  դոլար: